Bądź na bieżąco - RSS

 

Kostka Rubika

K-NET s.c.

Informacje o spółce, kim jesteśmy?, czym się zajmujemy?

Spółka K-NET s.c. została założona w styczniu 2008 roku przez dwóch absolwentów Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskej. Jest kontynuacją działalności firmy K-NET, skupiającej specjalistów związanych z Instytutem Telekomunikacji.

Ponad 10-letnie doświadczenie w branży, udział w pracach dotyczących szeroko pojętej telekomunikacji i informatyki z jednej strony oraz praktyka w administrowaniu sieciami komputerowymi i świadczeniu usług dla klienta końcowego z drugiej, stanowią podstawy naszej działalności. Duża rozpiętość zadań realizowanych w tym czasie, począwszy od projektowania, doradztwa i budowy sieci teleinformatycznych a skończywszy na dostosowywaniu do wymogów klienta i wdrażaniu aplikacji sieciowych oraz systemów zarządzania pozwala stwierdzić, że w pracy łączymy teorię z praktyką.

Jesteśmy młodą firmą otwartą na nowe rozwiązania i współpracę. Dynamiczne zmiany w dziedzinie teleinformatyki powodują konieczność śledzenia jej rozwoju. Nowe technologie wymagają ciągłego zdobywania wiedzy i pogłębiania doświadczeń. Dlatego z jednej strony oferujemy sprawdzone przez nas gotowe rozwiązania, z drugiej zaś chętnie podejmujemy się nowych wdrożeń.  Realizujemy zarówno typowe jak i niestandardowe rozwiązania.

Ważnym aspektem naszej oferty są wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych (ERP).

Korzystamy z rozwiązań o starannie zaprojekotwanej architekturze i funkcjonalności, które wspomagają zarządzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi zasobami oraz procesami przedsiębiorstwa. Opieramy się na systemach zbudowaneych na zasadzie modułów z elastycznym
i lekkim oprogramowaniem, które stanowi dobrą platformę do budowy zaawansowanych systemów wspomagających kompleksowe zarządzanie.

Korzystamy z oprogramowania dwu wiodących na rynku firm polskich:

enova dla biznesuComarch

 

Aktualnie realizowane projekty dofinansowane przez UE

Projekt RE-ELECTRO 4LIFE

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu RE-ELECTRO 4 LIFE jest wdrożenie modelu biznesowego RE-USE opartego o gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu ponownego użycia odzyskanych części z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na przykładzie zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wprowadzenie na rynek części zamiennych do urządzeń będzie skutkowało przedłużeniem życia istniejących już urządzeń, co ograniczy produkcję odpadów oraz konieczność zakupu nowych urządzeń.
Lokalizacja projektu: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja
Budżet całość 3 642 376 €
% finansowanie z UE 60% 2 185 425 €
Czas trwania: 01.09.2023 – 28.02.2026
Konsorcjum projektu – koordynator: PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, beneficjenci: K-NET, EKOTEZ, Politechnika Wrocławska

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • wzrost liczby dostępnych na rynku części zamiennych;
  • stworzenie prototypów do diagnostyki elementów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
  • wdrożenie sieci dystrybucji produktów;
  • rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów;
  • wzrost świadomości ekologicznej w temacie gospodarki o obiegu zamkniętym, second life i reuse wśród interesariuszy projektu.
RE-ELECTRO 4LIFE