Bądź na bieżąco - RSS

Plik wsadowy ze skryptem PowerShell dla serwera MS Exchange

17 maja, 2014 | Brak Komentarzy | Kategoria: Porady, Windows

ShellPowerShell to rozbudowane, konsolowe narzędzie do administracji systemem operacyjnym Windows Server. Długie polecenia, ilość opcji a także niezrozumiałe, na pierwszy rzut oka, przełączniki powodują, że rozwiązanie to może zniechęcić. Tym bardziej, jeśli ktoś jest amatorem tzw. ‘wyklikiwania’ poleceń. Niemniej jest to najlepsza, o ile nie jedyna, droga do pisania skryptów systemowych, które można dodać do schedulera systemowego i tym samym załatwić sobie dużo wolnego czasu.

Standardowo PowerShell wykorzystywany jest do czynności ogólno-systemowych. Jednak instalując nowe usługi na swoim serwerze np. Microsoft Exchange Server, otrzymujemy dostęp do zmodyfikowanego pod kątem Exchange środowiska PowerShell, która umożliwia zarządzanie. Czy można zatem przygotować skrypt, który będzie wykonywany w tle i będzie korzystał z komend właściwych dla wspomnianego środowiska? Można i należy to robić, szczególnie w przypadku takich zadań jak chociażby raportowanie zdarzeń itp.

Zamieszczony poniżej przykład pokazuje jak powinien wyglądać plik wsadowy (może być to popularny batch), który wywoła środowisko PowerShell dla MS Exchange a następnie przygotuje raport w pliku, zawierający listę przekierowanych kont pocztowych. W praktyce, część polecenia, oznaczona kolorem szarym jest uniwersalna, w oznaczonej na zielono skorzystałem z komendy (cmdletu) Get-Mailbox-Server. Może zostać ona zamieniona na każdy inny cmdlet wg pomysłu użytkownika.

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -version 2.0→
-NonInteractive -WindowStyle Hidden -command ". 'C:\Program Files\→
Microsoft\Exchange Server\V14\bin\RemoteExchange.ps1';→ 
Connect-ExchangeServer -auto; Get-Mailbox -Server→ 
{nazwa serwera MS Exchange} -Filter 'ForwardingAddress -ne $null' |→ 
out-file -filepath {nazwa pliku ze ścieżką}"

MG

Tagi: , , ,