Bądź na bieżąco - RSS

Aktualizacja Windows przy użyciu Windows PowerShell

25 listopada, 2023 | Brak Komentarzy | Kategoria: Porady, Windows

Wprowadzenie

Aktualizacja Windows w PowerShell

Aktualizacja Windows jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności działania komputera. Istnieje wiele sposobów na przeprowadzenie tego procesu, a jednym z nich jest wykorzystanie narzędzi takich jak Windows PowerShell. W poniższym artykule omówimy, jak skorzystać z Windows PowerShell do zaktualizowania systemu operacyjnego w zaledwie cztery proste kroki.

Co to jest Windows PowerShell?

Windows PowerShell to zaawansowane narzędzie wiersza poleceń i język skryptowy, stworzone z myślą o administracji systemem. Cmdlety, czyli specjalne polecenia zaprojektowane do wykonywania konkretnych operacji, umożliwiają administratorom wykonywanie różnorodnych zadań zarówno na lokalnych, jak i zdalnych systemach Windows. Dzięki dostępowi do COM i WMI, PowerShell stanowi potężne narzędzie do zarządzania systemem.

Jak Zaktualizować Windows przy Użyciu Windows PowerShell?

Aby zaktualizować system Windows za pomocą Windows PowerShell, wystarczy przejść przez cztery proste kroki.

Krok 1: Uruchomienie Windows PowerShell jako Administrator

  • Wyszukaj “powershell” w pasku wyszukiwania obok Cortany.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na najwyższym wyniku i wybierz “Uruchom jako administrator”.
  • Kliknij “Tak”, aby potwierdzić.

Krok 2: Instalacja Modułu Windows Update

  • W oknie PowerShell wpisz polecenie: Install-Module PSWindowsUpdate i naciśnij Enter.

Krok 3: Sprawdzenie Dostępnych Aktualizacji

  • Wprowadź polecenie: Get-WindowsUpdate w celu sprawdzenia dostępnych aktualizacji.

Krok 4: Instalacja Aktualizacji

  • Wpisz polecenie: Install-WindowsUpdate i naciśnij Enter, aby zainstalować dostępne aktualizacje.

Po wykonaniu tych czterech kroków, Twój system Windows zostanie zaktualizowany przy użyciu Windows PowerShell.

Podsumowanie

Windows PowerShell to potężne narzędzie do zarządzania systemem, a możliwość aktualizacji systemu za pomocą tego narzędzia czyni proces prostym i efektywnym. Korzystając z opisanych kroków, możesz regularnie utrzymywać swój system Windows w najnowszej wersji, zapewniając sobie nie tylko dostęp do najnowszych funkcji, ale także zwiększając bezpieczeństwo swojego komputera.

Tagi: , , ,

Plik wsadowy ze skryptem PowerShell dla serwera MS Exchange

17 maja, 2014 | Brak Komentarzy | Kategoria: Porady, Windows

ShellPowerShell to rozbudowane, konsolowe narzędzie do administracji systemem operacyjnym Windows Server. Długie polecenia, ilość opcji a także niezrozumiałe, na pierwszy rzut oka, przełączniki powodują, że rozwiązanie to może zniechęcić. Tym bardziej, jeśli ktoś jest amatorem tzw. ‘wyklikiwania’ poleceń. Niemniej jest to najlepsza, o ile nie jedyna, droga do pisania skryptów systemowych, które można dodać do schedulera systemowego i tym samym załatwić sobie dużo wolnego czasu.

Standardowo PowerShell wykorzystywany jest do czynności ogólno-systemowych. Jednak instalując nowe usługi na swoim serwerze np. Microsoft Exchange Server, otrzymujemy dostęp do zmodyfikowanego pod kątem Exchange środowiska PowerShell, która umożliwia zarządzanie. Czy można zatem przygotować skrypt, który będzie wykonywany w tle i będzie korzystał z komend właściwych dla wspomnianego środowiska? Można i należy to robić, szczególnie w przypadku takich zadań jak chociażby raportowanie zdarzeń itp.

Zamieszczony poniżej przykład pokazuje jak powinien wyglądać plik wsadowy (może być to popularny batch), który wywoła środowisko PowerShell dla MS Exchange a następnie przygotuje raport w pliku, zawierający listę przekierowanych kont pocztowych. W praktyce, część polecenia, oznaczona kolorem szarym jest uniwersalna, w oznaczonej na zielono skorzystałem z komendy (cmdletu) Get-Mailbox-Server. Może zostać ona zamieniona na każdy inny cmdlet wg pomysłu użytkownika.

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -version 2.0→
-NonInteractive -WindowStyle Hidden -command ". 'C:\Program Files\→
Microsoft\Exchange Server\V14\bin\RemoteExchange.ps1';→ 
Connect-ExchangeServer -auto; Get-Mailbox -Server→ 
{nazwa serwera MS Exchange} -Filter 'ForwardingAddress -ne $null' |→ 
out-file -filepath {nazwa pliku ze ścieżką}"

MG

Tagi: , , ,