Bądź na bieżąco - RSS

Roaming Profile – kopia zapasowa

16 stycznia, 2016 Kategoria Porady, Windows

Roaming ProfileDomena MS Active Directory umozliwia przechowywanie profilu użytkownika w postaci tzw. Roaming Profile. Oznacza to, że przede wszystkim dane użytkowników mogą byc składowane na serwerze i umieszczone w odpowiednim współdzielonym katalogu. Główną zaletą takiego rozwiązania (pominę tym razem wady) jest umożliwienie pracy z każdej końcówki w domenie ponieważ po zalogowaniu profil użytkownika jest przesyłany na stację roboczą. Zaś podczas pracy system dba o synchronizację jego zawartości z serwerem. Brzmi całkiem nieźle i powiedzmy, że generalnie się sprawdza.

W skład profilu użytkownika wchodzą przede wszystkim jego pliki i poczta ale również ustawienia związane z całym spersonalizowanym środowiskiem pracy – czyli profil użytkownika w całości. Są to dane bardzo wrażliwe na zmiany. Powszechnie wiadomo czym może zakończyć się ręczne modyfikowanie profilu Windows. Stąd Roaming Profile przechowywany na serwerze ma odpowiedni poziom zabezpieczeń. Dostęp do swoich plików ma praktycznie tylko ich użytkownik. Nie ma go nawet administrator. Co jednak można zrobić w sytuacji gdy powinniśmy (jako administrator) wykonywać kopie zapasową profilu użytkownika?

Rozwiązaniem tego problemu jest zmodyfikowanie uprawnień dla poszczególnych katalogów wewnątrz profilu użytkownika. Aby chronić środowisko pracy najlepiej jest ograniczyć się np. tylko do katalogów: Pulpit i Moje dokumenty (większość cennych danych znajduje się właśnie tutaj).

Zaczynamy od pobrania narzędzia PSTools ze strony SysInternals. Po rozpakowaniu pliku PSTools.zip, z katalogu PSTools uruchamiamy okienko systemowe poleceniem:

psexec -i -s cmd.exe

Potem korzystając z otworzonego okna systemowego (wywołanego z najwyższymi uprawnieniamy – SYSTEM, należy korzystać bardzo ostrożnie) wydajemy polecenie zmieniające uprawnienia dla wybranego katalogu:

icacls "D:\Profiles\*" /grant "domain admins":(OI)(CI)F /T

Naturalnie przykładowa ścieżkę D:\Profiles\* zmieniamy na docelową dla swoich zastosowań (np. wspomniany Pulpit lub Moje dokumenty).

MG

Napisz Komentarz