Bądź na bieżąco - RSS

Jak dodać obsługę SVN do XAMPPa

7 kwietnia, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: Bez kategorii, Linux, Porady

XAMPP jest bardzo wygodnym zestawem typu Apache+PHP+MySQL. Moim zdaniem jego przewaga nad podobnymi rozwiązaniami wynika z dopracowanego projektu oraz możliwości instalacji przez rozpakowanie archiwum do katalogu ‘/opt’. Wykonywanie kopii zapasowych oraz przenoszenie całego serwisu z serwera na serwer jest również bardzo proste, wystarczy bowiem zatrzymać usługę, zrobić kopię (np. za pomocą tar) i przenieść na inny komputer.

XAMPP nie jest jednak pozbawiony drobnych wad. Jedną z nich jest brak wbudowanej obsługi systemu kontroli wersji SVN. Taka właściwość jest bardzo przydatna jeśli chcemy utworzyć np. repozytorium dokumentów za pomocą WebDAV (odpowiedni moduł jest standardowo wbudowany w XAMPP).

Instalację SVN zaczynamy od instalacji odpowiednich pakietów z repozytorium:

apt-get install subversion libapache2-svn

Następnie przygotowywujemy katalog dla repozytorium SVN np. ‘/var/svn’:

mkdir /var/svn/

Zakładamy pzrykładowy projekt o nazwie test:

svnadmin create --fs-type fsfs /var/svn/test

Potem dodajemy użytkownika (np. marcin) z uprawnieniami do naszego projektu. Dwa pierwsze wiersze kodu poniżej wykonujemy jednorazowo:

rm -f /var/svn/test/conf/passwd
touch /var/svn/test/conf/passwd
htpasswd /var/svn/test/conf/passwd marcin

Tworzymy grupę subversion i ustawiamy uprawnienia dla katalogu ‘/svn’:

groupadd subversion
chmod -R 777 /var/svn/*

Żeby XAMPP mógł obsłużyć SVN konieczne są dwie biblioteki mod_authz_svn.so oraz mod_dav_svn.so. Możemy je np. skopiować z katalogu Apache, pod warunkiem, że zainstalowaliśmy wcześniej pakiet apache2:

cp /usr/lib/apache2/modules/mod_authz_svn.so /opt/lampp/modules/
cp /usr/lib/apache2/modules/mod_dav_svn.so /opt/lampp/modules/

Teraz możemy wyedytować plik ‘/opt/lampp/etc/httpd.conf”, żeby najpierw pod linią zawierającą wpis LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so umieścić fragment:

LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so
LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so

a następnie na końcu pliku dodać:

# Subversion repositories

<Location /test>
DAV svn
SVNPath /var/svn/test
AuthType Basic
AuthName “Subversion Repository”
AuthUserFile /var/svn/test/conf/passwd
Require valid-user
SSLRequireSSL
</Location>

Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu XAMPPa, możemy rozpocząć testowanie opisanego rozwiązania.

MG

Tagi: , ,