Bądź na bieżąco - RSS

Portainer po aktualizacji Docker 26 – problemy

29 czerwca, 2024 Kategoria Linux, Porady
Portainer Docker 26 - problemy

Wprowadzenie

Niedawna aktualizacja Dockera do wersji 26 spowodowała problemy dla użytkowników Portainera. W tym artykule omówimy na czym polegają te problemy, jakie są ich przyczyny oraz jak można je rozwiązać. Pokażemy również przykłady możliwych działań, aby uniknąć zakłóceń w działaniu systemów.

Problem

Po aktualizacji Dockera do wersji 26, wielu użytkowników Portainera (wersja 2.19.4) zauważyło, że nie mogą wyświetlać szczegółów obrazów ani uzyskiwać dostępu do konsoli kontenerów. Utrudnia to poważnie zarządzanie kontenerami i monitorowanie ich stanu.

Przykłady problemów

  • Brak możliwości przeglądania szczegółów obrazów Docker.
  • Niedziałająca konsola kontenerów, co uniemożliwia wykonywanie poleceń wewnątrz kontenerów.

Przyczyny

Problemy te wynikają z usunięcia niektórych funkcji w Dockerze 26, na których polegała poprzednia wersja Portainera. Zmiany w Dockerze spowodowały, że niektóre API używane przez Portainera przestały działać zgodnie z oczekiwaniami.

Rozwiązania

Tymczasowe rozwiązanie

Jednym z tymczasowych rozwiązań jest cofnięcie wersji Dockera do 25.0.5. Umożliwi to powrót do poprzedniej funkcjonalności, zanim zostanie wprowadzona odpowiednia poprawka w Portainerze.

Aktualizacja Portainera

Zespół Portainera szybko zareagował na zgłoszone problemy i wydał wersję 2.20.1, która naprawia problemy z kompatybilnością z Dockerem 26. Zaleca się aktualizację Portainera do tej wersji, aby uniknąć dalszych problemów.

Jak przeprowadzić aktualizację

  1. Cofnięcie wersji Dockera:
  • Odinstaluj obecną wersję Dockera.
  • Zainstaluj Docker w wersji 25.0.5 z odpowiedniego źródła.
  1. Aktualizacja Portainera:
  • Przejdź do strony Portainera i pobierz najnowszą wersję.
  • Zaktualizuj Portainera do wersji 2.20.1 zgodnie z instrukcjami na stronie.

Przykładowe komendy aktualizacji

# Cofnięcie wersji Dockera do 25.0.5
sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
sudo apt-get install docker-ce=5:20.10.5~3-0~ubuntu-focal

# Aktualizacja Portainera do wersji 2.20.1
docker pull portainer/portainer-ce:2.20.1
docker stop portainer
docker rm portainer
docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:2.20.1

G

Napisz Komentarz